Plaćanje je moguće:

  • gotovinski
  • kreditne kartice za koju Dupla j.d.o.o. ima sklopljen ugovor o prihvaćanju
  • jednokratno kartično plaćanje

Ponuda koju DUPLA j.d.o.o. pošalje klijentu sukladno njegovom zahtjevu, vrijedi za navedene pozicije, količine i opise iz ponude. U slučaju promjene količine, izgleda elementa, opisa radova firma DUPLA j.d.o.o zadržava pravo promjene cijene. Ponuda koju DUPLA j.d.o.o. pošalje klijentu ima važnost ugovora te naručitelj svojim potpisom potvrđuje gornje navode (količinu, smjerove otvaranja). Eventualne promjene radnog naloga moguće su u roku od 1 dana po uplati avansa. Sve naknadne promjene se ne uvažavaju, tj. biti će uvažene uz nadoplatu investitora.

Rok isporuke je 3 do 4 tjedna za standardne boje i oblike, odnosno 5 do 7 tjedana za vanstandardne boje i oblike ili po dogovoru. Roba se naručuje po uplati 50% avansa i od tada počinje teći dogovoreni rok isporuke ili montaže stolarije. Prije montaže potrebno je uplatiti još 30% avansa, a ostatak po okončanju radova. Na uplatu 100 % avansa odobravamo dodatnih 5% rabata.

Roba ostaje vlasništvo DUPLA j.d.o.o. sve dok joj se u potpunosti ne uplati ugovoreni iznos. Po završetku ugradnje stolarije stranka je obavezna upisati primjedbe u primopredajni zapisnik. Firma DUPLA j.d.o.o. se obavezuje da će eventualne nedostatke ukloniti u najkraćem mogućem roku.

DUPLA j.d.o.o. za trgovinu i usluge

Račun broj HR4424020061100859026 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.